Klassning av avfall som

farligt eller icke farligt avfall

(Site in English here) Sidan uppdaterad 2018-08-15

Betraktelse inför askonsdagen den 6/3 2019

   

KLASSNING AV FÖRBRÄNNINGSRESTER

Förbränningsanläggningar i Sverige har anlitat Tekedo AB att klassa deras förbränningsrester sedan år 2001. Tekedo AB har också i omgångar fått uppdrag från branschorgan att närmare utreda hur sådana klassningar ska utföras. Denna verksamhet har upphört fr. o. m. maj 2018, bl. a. p. g. a. andra åtaganden.

Tekedo AB vill passa på att tacka sina kunder för alla trevliga kontakter och intressanta uppdrag.

För några kunder med nyligen utförda klassningar finns det svar-på-frågor-garantier som fortfarande är giltiga. Ytterligare information kring sådana klassningar återfinns här.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35