Betraktelse inför askonsdagen

 

ÄNTLIGEN TAR NÅGON BLADET FRÅN MUNNEN!

Söderenergi har 2018-02-10 gett ut en pressmeddelande och skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. Materialet bygger på en konsultrapport som Söderenergi tagit fram. I debattartikeln beskriver Söderenergis VD Karin Medin hur förbränningen av avfallsbränslen innebär en omfattande energiåtervinning samtidigt som en stor del av ingående farliga ämnen förstörs och andra praktiskt taget fullständigt koncentreras till askan. Av rapporten framgår bland annat att Söderenergi har som policy att elda jämförelsevis rena avfallsbränslen.  

 

KOMMENTARER FRÅN TEKEDO

Tekedo kan tillägga att Söderenergi inte bara avvaktat tillverkarnas uppvaknande till att minska halterna föroreningsgrundämnen i diverse produkter, utan har också arbetat med metoder för sortering av bränslen och för kontroll av innehåll av diverse föroreningsgrundämnen. Det är bl. a. genom detta arbete som Söderenergi nu har så låga halter av föroreningsgrundämnen i sina askor. Detta framgår av bland annat två rapporter från Tekedo, en på svenska, och en på engelska  

Men det som har den starkaste kopplingen till Tekedos klassningssidor är ändå att det faktiskt var Söderenergi som tog initiativ till att ta fram en generell rapport om metodiken för att klassa förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall. Projektet leddes av Jan-Erik Haglund, som fortfarande i dag är miljöchef vid Söderenergi. De principer som togs fram inom projektet ligger fortfarande till grund för klassningen (se Tekedos huvudsida för klassning). 

Sedan dess har metoden använts vid ca 30 anläggningar, och många fler pannor. Den har hittills också accepterats av berörda myndigheter.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35